To zaszczyt pomagać Mamie.

Niezbędne składniki dla dzieci do 3. roku życia

Witamina D

profilaktyka przeciwkrzywicza1,4

Witamina D jest potrzebna dzieciom do prawidłowego wzrostu i rozwoju kości. Wspomaga wchłanianie wapnia i fosforu z diety oraz reguluje prawidłowe stężenie wapnia we krwi. Podaż witaminy D od pierwszych dni życia jest niezbędna w celu profilaktyki krzywicy.

DHA – to co najlepsze z Omega-3

realizacja zaleceń żywieniowych3,4, poprawa ostrości widzenia5,
zmniejszenie ryzyka astmy i alergii6, zmniejszenie ryzyka infekcji7

DHA jest jednym z najlepiej poznanych i przebadanych składników odżywczych. Jest niezbędny do prawidłowego rozwoju ośrodkowego układu nerwowego dziecka, w szczególności mózgu i wzroku. Właściwa podaż DHA zmniejsza ryzyko astmy i alergii, poprawia ostrość widzenia oraz wspomaga odporność organizmu, zmniejszając ryzyko infekcji.

Piśmiennictwo:

  1. Polskie Zalecenia dotyczące profilaktyki niedoborów witaminy D 2009. Zalecenia opracowane przez Zespół Ekspertów. Klinika Pediatryczna 5/2009.
  2. Zalecenia Zespołu Ekspertów dotyczące profilaktyki krwawienia z niedoboru witaminy K u noworodków i niemowląt. Standardy Medyczne 1/2007.
  3. Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie suplementacji kwasu dokozaheksaenowego i innych kwasów tłuszczowych omega-3 w populacji kobiet ciężarnych, karmiących piersią oraz niemowląt i dzieci do lat 3. Standardy Medyczne, suplement; nr 40; tom 11, 2010.
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Dz. U. z dnia 7 października 2010 r.
  5. Birch EE et al. Early Human Dev. 2007;83:279-284.
  6. Birch EE et al. J Pediatr. 2011; 156: 902-6.
  7. Minns LM et al. PLEFA. 2010; 82: 287-293.

Więcej informacji na stronie: www.vitaderol.pl