To zaszczyt pomagać Mamie.

Wcześniactwo, a dyskalkulia rozwojowa – najnowsze doniesienia

Dyskalkulia rozwojowa to zaburzenie zdolności matematycznych, które swoje źródło ma w genetycznych nieprawidłowościach tych części mózgu, które w bezpośredni sposób odpowiadają za zdolności analizowania i rozumienia liczb przez człowieka. To specyficzne zaburzenie występuje u około 6% dzieci objętych masowym nauczaniem w Polsce.

Dyskalkulię można podzielić na dwa rodzaje:

  • Pierwsza objawia się brakiem predyspozycji matematycznych już od urodzenia;
  • W drugiej – dziecko po przyjściu na świat wykazuje zdolności arytmetyczne, ale z biegiem czasu zostają one osłabione.

Jeszcze nie tak dawno dyskalkulika uważano także za dyslektyka, tymczasem jak pokazują badania, duży procent dyslektyków nie ma trudności z nauką matematyki, wręcz przeciwnie odnoszą oni sukcesy w tej dziedzinie. Skąd w takim razie problemy ze zrozumieniem świata cyfr?

Dyskalkulia – skąd się bierze?

Do tej pory nie udało się wskazać jednoznacznej przyczyny występowania dyskalkulii. Jedna z hipotez zakłada, że powodem jej występowania są mikrouszkodzenia mózgu w okresie prenatalnym, zmiany w strukturze i funkcjach obwodów neuronalnych, a także uwarunkowania genetyczne. Inna teoria, która jednocześnie próbuje wyjaśnić zjawisko częstego współwystępowania u dzieci dysleksji, czy ADHD – mówi o tzw. nietypowym rozwoju mózgu.*

Dzięki ciągłemu rozwojowi medycyny oraz pracy ekspertów posiadamy coraz większą wiedzę na temat możliwości zapobiegania zaburzeniom rozwojowym. Przykładem tego jest raport opublikowany w „Journal of Pediatrics” (03/2014) dotyczący wpływu przedwczesnych urodzeń na częstość występowania dyskalkulii.

Badanie zostało przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Warwick w Wielkiej Brytanii oraz niemieckiego Uniwersytetu Ruhr w Bochum na  grupie 922 dzieci w wieku od 7 do 9 lat. Obserwacja  wykazała, że niemowlęta urodzone przed 32. tygodniem ciąży są w dużo większym stopniu narażone na dyskalkulię niż maluchy, które przyszły na świat o czasie. W przypadku wcześniaków prawdopodobieństwo jej wystąpienia wynosi aż 39,4%, podczas gdy u dzieci urodzonych pomiędzy 39. a 41. tygodniem, liczba ta spada do 14,9%. Naukowy dowiedli także, że ryzyko wystąpienia zaburzeń rozwojowych wyraźnie wzrasta wraz z niską wagą urodzeniową dziecka.

Zgodnie z opinią współautorki badań dr Juli Jaekel – Dzieci urodzone przed terminem oraz dzieci z niską wagą urodzeniową często mają problemy z matematyką w szkole. Nawet jeśli nie zdiagnozowano u nich dyskalkulii, mogą potrzebować dodatkowej pomocy, by nie zostawać w tyle za rówieśnikami.**

Profilaktyka

Co roku w Polsce rodzi się 25 tysięcy wcześniaków, które już na początku swojej drogi nie tylko muszą często walczyć o zdrowie, ale także ponosić tego konsekwencje na dalszych etapach swojego życia. Istnieją na szczęście badania, które pozwalają wskazać metody istotnie wpływające na zmniejszenie ryzyka wystąpienia przedwczesnego porodu. Jedną z nich – potwierdzoną naukowo przez prof. Susan Carlson z University of Missouri – jest suplementacja kwasu DHA z alg (Life’s DHA) w czasie ciąży, w wyniku której ryzyko przedwczesnego urodzenia można zredukować aż o 85%.

Pamiętajmy, że jakość życia dziecka, w tym jego zdolności poznawania i rozumienia świata w bardzo dużym stopniu zależą od nas – rodziców i naszego postępowania. W przypadku, kiedy dziecko rodzi się przedwcześnie i może to oznaczać konsekwencje dla jego prawidłowego rozwoju, istotna jest uważność rodziców na to, jak sobie dziecko radzi w szkole, w grupie rówieśników, z czym ma trudności.

Mamo, tato jeśli zauważysz u swojego dziecka:

  • problemy w wykonywaniu prostych działań matematycznych;
  • trudność z liczeniem na palcach i w pamięci;
  • problem z zapamiętaniem i rozróżnianiem cyfr;
  • kłopoty z geometrią (mylenie kierunków i stron, błędy lokalizacyjne, kłopoty w

umiejscowieniu w przestrzeni znaków i figur);

  • zaburzenia związane z odczytaniem i rozumieniem symboli (np. znak równości, plus, minus);
  • czy trudność z zastosowaniem matematyki w zadaniach praktycznych

Nie lekceważ tego! Zgłoś się do specjalisty, staraj się aktywnie wspierać dziecko i zachęcać do ćwiczeń pamięciowych,. Ważne jest też uświadamianie mu poprzez odpowiednio dostosowany do jego zdolności tryb uczenia, że matematyka wcale nie jest taka straszna.

Jak podkreślają naukowcy – Dzięki odpowiedniemu wsparciu ze strony rodziców i nauczycieli dzieci te mogą opanować metody, które doprowadzą do poprawy ich umiejętności matematycznych. Podobnie jak dysleksja nie oznacza, że dziecko nigdy nie będzie w stanie osiągnąć wysokiego poziomu w pisaniu i czytaniu, tak dyskalkulia nie musi pozbawiać go zdolności rozumienia matematyki.**

* dr Urszulą Oszwą z Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, autorką książki "Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problem diagnozy i terapii" (OW Impuls, Kraków, 2005)
** Informacje podane przez Polską Agencję Prasową na podstawie badania opublikowanego w The Journal of Pediatrics w marcu 2014 roku.