To zaszczyt pomagać Mamie.

Wcześniak – wyjątkowy pacjent współczesnej medycyny

17 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Wcześniaka. Ten dzień co roku powinien rozpoczynać dyskusję, która ma nie tylko przypominać, z jak poważnymi trudnościami zmagają się wcześniaki i ich rodzice, ale także edukować w zakresie rozwiązań i profilaktyki przedurodzeniowej – jednego z największych problemów współczesnej medycyny. Szczególnie ważne miejsce zajmuje tu odpowiednia dieta kobiety ciężarnej – bogata w 5 niezbędnych składników odżywczych, która wpływa na kształtowanie zdrowia dziecka jeszcze przed jego urodzeniem. To dzień tak samo ważny dla rodzin dotkniętych przedwczesnymi narodzinami, jak i środowiska medyczno-naukowego.  Problem ten bez wątpienia ma znaczenie dla całego zdrowia publicznego, dlatego tak ważne jest wykorzystanie wiedzy nie tylko w zakresie udoskonalania jego rozwiązań, ale także profilaktyki.

Stan wiedzy odnośnie problemu wcześniactwa i co możemy zrobić, żeby mu zapobiec.

Co wiemy:

  • Na 314 tys. urodzeń, każdego roku w Polsce na świat przychodzi ponad 25 tys. wcześniaków. Odsetek przedwczesnych porodów, następujących między 23. a ukończonym 37. tygodniem ciąży, wynosi u nas od 6 do 8,5 proc. – znacznie więcej niż w innych państwach Europy.
  • Problemy, z którymi zmagają się wcześniaki to m.in. niekorzystne zmiany neurologiczne, przewlekłe choroby płuc, opóźnienia w rozwoju psychoruchowym, problemy ze wzrokiem.
  • Medyczny koszt leczenia 90% urodzonych przed terminem dzieci (nie uwzględniający kosztów pozamedycznych tj. różnego typu następstwa, długotrwałe upośledzenia) szacuje się na ponad 30 tys. zł w przeliczeniu na jedno dziecko. Skala wydatków niekiedy bywa jednak znacznie większa i w najbardziej wymagających przypadkach może wiązać się z kwotą wynoszącą nawet 90 tys. zł.
  • Przyczyny porodów przedwczesnych: przede wszystkim braki żywieniowe i wynikająca z nich anemia, następnie – niski status społeczno-ekonomiczny (warunki środowiskowe, dieta, stres, używki), czynniki infekcyjne, problemy położniczo-ginekologiczne, czynniki płodowe.

Co możemy zrobić:

  • Badania przeprowadzone przez prof. Susan Carlson z University of Missouri, Kansas City, potwierdzają, że suplementacja DHA z alg może zmniejszyć ryzyko przedwczesnego porodu o ponad 85 proc. Przyjmowanie czystego DHA z alg ponadto: wzmacnia układ odpornościowy dziecka i zmniejsza ryzyko zachorowań o 78%, zmniejsza ryzyko alergii i astmy o ponad 70%, wzmacnia serce dziecka, wpływa na prawidłowy rozwój jego układu nerwowego i wspiera prawidłowy rozwój funkcji poznawczych po urodzeniu.
  • Zgodnie z założeniami amerykańskich ekspertów, m.in. odpowiednia suplementacja kobiet w ciąży jako działanie profilaktyczne, może przyczynić się do zmniejszenia odsetka wcześniejszych urodzeń nawet o ok. 5%. Wprowadzając do diety ciążowej 5 niezbędnych składników (kwas foliowy, witaminę D, jod, żelazo i kwas DHA), można by rocznie zmniejszyć liczbę przedwczesnych urodzeń o 1 361. W przypadku jednostkowym to ryzyko można ograniczyć nawet o 85%.
  • Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań profilaktycznych może wygenerować oszczędności rzędu ok. 24 mln zł. rocznie – tylko w zakresie kosztów medycznych lub nawet 3,8 miliarda zł. – wszystkich kosztów sumarycznie, włącznie z pozamedycznymi.

Wyprzedźmy problem – czyli jak uchronić nasze dzieci przed wcześniactwem?

1000 pierwszych dni życia, okres od poczęcia do 2. urodzin dziecka to unikalny czas, w którym  możemy zadbać o jego przyszłe zdrowie. Mimo, że dokonał się duży postęp w zakresie opieki nad noworodkami urodzonymi przed terminem, wciąż niedostateczne są działania w kierunku profilaktyki przedurodzeniowej. Znacznie bezpieczniejsze dla zdrowia dziecka jest zapobieganie wcześniactwu niż leczenie jego skutków. Inwestowanie więc w profilaktykę porodów wcześniaczych to obok mierzalnego benefitu finansowego, przede wszystkim benefit ludzki, a przy tym wyzwanie i zobowiązanie dla całej współczesnej medycyny.

wczesniaki_fb_v2