To zaszczyt pomagać Mamie.

Wirus RSV – jak chronić maluchy?

Okres od późnej jesieni do wczesnej wiosny to czas zwiększonego ryzyka zakażenia wirusem RSV. Szacuje się, że 90% dzieci przed ukończeniem 2. roku życia przebywa infekcję wirusem RSV, czasami nawet kilkukrotnie. Zakażenie przebiega zazwyczaj łagodnie, a u 1% dzieci bezobjawowo[¹]. Dotyczy to jednak maluchów urodzonych w terminie. RSV stanowi bowiem duże zagrożenie dla zdrowia, a czasami nawet życia wcześniaków, których organizm nie radzi sobie w walce z wirusem.

Jak podaje WHO, niemal cała populacja niemowląt ulega zakażeniu wirusem RSV czyli wirusem syncytium nabłonka oddechowego (ang. Respiratory Syncytial Virus). Najcięższy przebieg choroby obserwuje się u dzieci cierpiących dodatkowo na inne schorzenia, ze zmniejszoną wydolnością układu immunologicznego – maluchów z dysplazją oskrzelowo-płucną, mukowiscydozą, nadciśnieniem płucnym, wadą serca oraz urodzonych przed terminem, z niską masą urodzeniową. W okresie od listopada do kwietnia zwiększoną ochronę przed ewentualnym zakażeniem powinni stosować rodzice niemowląt poniżej 6. miesiąca życia, urodzonych z ciąży mnogiej, karmionych pokarmem sztucznym oraz narażonych na działanie dymu tytoniowego. Ponieważ wirus przenosi się drogą kropelkową i potrafi przetrwać na powierzchni przedmiotów przez wiele godzin, łatwo zarazić się nim od rodzeństwa, szczególnie jeśli dzieci dzielą ze sobą pokój.

Po czym poznam, że moje dziecko zaraziło się wirusem?

Objawy zakażeniem wirusem RSV mają charakter nieswoisty i dotyczą dolegliwości ze strony górnego i dolnego układu oddechowego. Łagodnej postaci infekcji towarzyszy katar, kaszel i ogólne osłabienie organizmu.

Katar i kaszel może doprowadzić do poważnych powikłań, w tym zapalenia:

 • krtani i tchawicy,
 • ucha środkowego,
 • zatok,
 • oskrzeli,
 • oskrzelików,
 • płuc, któremu może towarzyszyć bezdech.

Wirus groźny dla wcześniaków

W przypadku dzieci urodzonych przed terminem, nawet lekki nieżyt nosa utrudniający oddychanie może prowadzić do poważnych trudności z karmieniem a w konsekwencji do niedożywienia. Ponadto każda infekcja przebiega u nich ciężej niż u dzieci donoszonych, co wynika z niedojrzałości układu oddechowego i immunologicznego. W ich przypadku ryzyko zakażenia górnych dróg oddechowych wzrasta dziesięciokrotnie, a zachorowanie niemal zawsze wiąże się z koniecznością leczenia szpitalnego. Pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii trwa w wielu przypadkach nawet kilka tygodni. W tym czasie konieczne jest podłączenie dziecka do specjalistycznej aparatury wspierającej jego podstawowe funkcje życiowe, takie jak oddychanie i odżywianie.

Mamo, Tato, pamiętaj…

Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia wirusem RSV u Twojego dziecka:

 • Unikaj przebywania z dzieckiem w dużych skupiskach ludzi,
 • Ogranicz wizyty gości w domu,
 • Dbaj o higienę – myj ręce przed każdym kontaktem z niemowlęciem,
 • Często wietrz pomieszczenia.

Profilaktyka gwarancją zdrowia

Nie istnieje skuteczna metoda leczenia zakażenia wirusem RSV. Zdaniem ekspertów, najlepszym narzędziem walki z wirusem jest profilaktyka – podanie maluchowi przeciwciał monoklonalnych przeciwko wirusowi RSV. Ponieważ jedna dawka zapewnia dziecku ochronę przez miesiąc, w okresie zwiększonego ryzyka zachorowań konieczne jest podanie pięciu dawek. Niestety terapia jest kosztowna. W Polsce refundacja przeciwciał zapewniona jest jedynie maluchom należącym do grupy największego ryzyka zakażeniem wirusem RSV.

Kryteria kwalifikacji do programu profilaktyki zakażeń RSV[²]:

 • Przewlekła choroba płuc (dysplazja oskrzelowo-płucna);
 • Nieukończony 3 miesiąc życia w chwili rozpoczęcia sezonu zakażeń wirusem RS (data urodzenia od 1 sierpnia do zakończenia sezonu zakażeń) oraz wiek ciążowy poniżej 30 tygodnia;

lub

 • Nieukończony 6 miesiąc życia w chwili rozpoczęcia sezonu zakażeń wirusem RS (data urodzenia od 1 maja do zakończenia sezonu zakażeń) oraz wiek ciążowy poniżej 28 tygodnia.


[¹]Przebieg zakażeń RSV u hospitalizowanych niemowląt i małych dzieci, Przegląd Lekarski 2011/68/1
[²]Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012, Profilaktyka zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc (dysplazją oskrzelowo-płucną), Załącznik nr 43 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku