To zaszczyt pomagać Mamie.

Witamina D – dlaczego warto o niej pamiętać?

Z badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Cork w Irlandii, u ponad 91% przebadanych, przyszłych mam stwierdzono znaczny niedobór witaminy D. Konsekwencje tego, choć z pozoru mogą wydawać się niegroźne, w rzeczywistości stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno matki, jaki i dziecka. Przedporodowy stan przedrzucawkowy, cukrzyca ciążowa czy bakteryjne zapalenie pochwy, to tylko niektóre ze skutków deficytu witaminy D, które w efekcie mogą doprowadzić do cesarskiego cięcia oraz komplikacji związanych z utrzymaniem procesów rozwojowych płodu. Także same noworodki, u których występuje niski poziom jej stężenia są zagrożone ryzykiem wystąpienia hipokalcemii, niskiej masy urodzeniowej czy nieprawidłowego rozwoju układu kostnego i budowy ciała.

Istnieją również dowody wskazujące, że witamina D odpowiada za rozwój mózgu nienarodzonego jeszcze dziecka. Jej niedobór może, więc oznaczać zmiany strukturalne i funkcjonalne mózgu, skutkujące długofalowymi zaburzeniami w zachowaniu malucha w późniejszym okresie.*

Czym jest witamina D?

Witamina D to grupa rozpuszczalnych w tłuszczach związków chemicznych odpowiedzialnych za właściwe utrzymanie gospodarki wapniowo-fosforowej, niezbędnej do prawidłowej budowy kośćca oraz zębów. Do jej zadań należy także zadbanie o dobrą kondycję mięśni, w tym również mięśnia sercowego, przewodzenie impulsów nerwowych oraz zmniejszenie wydzielania hormonu produkowanego przez przytarczycę.

Sposób pozyskiwania

Zapotrzebowanie na witaminę D w głównej mierze jest pokrywane ze słońca (w około 90%). Jednak ze względu na położenie geograficzne Polski okres aktywnej syntezy, w czasie której dochodzi do wyprodukowania witaminy zachodzi od końca kwietnia do początku września, w godzinach od 10: 00 do 15:00 i tylko w słoneczne dni.

Drugim istotnym sposobem jej pozyskiwania jest dieta. Jednakże tak jak w pierwszym przypadku, tak również tutaj muszą zostać spełnione określone warunki, przede wszystkim ilościowe. Aby zapewnić organizmowi odpowiednie stężenie witaminy D, musielibyśmy spożywać każdego dnia kilkadziesiąt jajek bądź wypijać kilkanaście litrów mleka, co w praktyce może okazać się dosyć karkołomnym zadaniem. Powstałe więc deficyty powinny być uzupełniane poprzez dodatkową suplementację preparatami aptecznymi odpowiednio dostosowanymi do wieku oraz stanu, w jakim obecnie znajduje się nasz organizm.

Rekomendacje

Międzynarodowy zespół ekspertów w 2013 roku przyjął nowe rekomendacje związane z suplementacją witaminy D dla mieszkańców Europy Środkowej, w tym także Polski.  Zgodnie z nowymi zaleceniami witamina ta powinna być suplementowana wg następujących dawek:

  • Kobiety w ciąży oraz mamy karmiące – od 1500 do 2000 j.m. dziennie
  • Noworodki i niemowlęta do 6. miesiąca życia – 400 j.m. dziennie przez cały rok, niezależnie od sposobu żywienia (karmienie piersią/mlekiem modyfikowanym)
  • Dzieci od 6. do 12. miesiąca – od 400-600 j.m. dziennie przez cały rok, niezależnie od sposobu żywienia (karmienie piersią/mlekiem modyfikowanym)
  • Wcześniaki (do 40 tyg.) – od 400 do 800 j.m. dziennie. Po tym okresie witaminę należy podawać według zaleceń dla noworodków i niemowląt.
  • Dzieci i młodzież 1-18 lat – 600-1000 j.m. dziennie
* Carlos Lifshitz: „Wiadomości dotyczące znaczenia składników odżywczych, które mają długotrwały wpływ 
na zdrowie kobiety w ciąży i niemowląt”. Standardy medyczne/ Pediatria;2013, T.10.
** Płudawski P., Kaczmarewicz E. i wsp., (2013 wrzesień). Wytyczne suplementacji witaminą D 
dla Europy Środkowej. Endokrynologia Polska.